Op 14 januari 2016 heeft dr. Martijn Rademakers een webinar gegeven over Corporate universities - en Academies. Deze hebben de afgelopen jaren een opmerkelijke opmars gemaakt, niet in de laatste plaats omdat zich snelle ontwikkelingen voordoen op het snijvlak van organisatieleren en strategie. De groeiende druk op organisaties om zich voortdurend aan te passen aan een steeds complexere en veranderende omgeving is daar debet aan.

Martijn Rademakers deelde in dit webinar zijn nieuwste inzichten en onderzoeksresultaten. Martijn is auteur van onder andere Corporate Universities: aanjagers van de lerende organisatie en werkzaam bij het Center for Strategy & Leadership (zie website).

De on demand van dit webinar kan je bekijken via deze link.