Als je  onderzoek doet naar de talentpraktijken in Nederland dan zie je - positief opgevat: een grote rijkdom aan visies en aanpakken en wat minder optimistisch bezien: een flinke chaos. Het lijkt er soms op dat "Talent can mean whatever a business leader or writer wants it to mean", zoals een auteur eens verzuchtte. Tijd voor wat helderheid.  

In lijn met het boek Strategisch Talentmanagement ging Boudewijn Overduin in dit webinar in op de volgende vragen:   
- Wat moeten we precies verstaan onder ‘talent’?   
- Hebben verschillen in definities van talent ook gevolgen voor de talentpraktijk?    
- Welke talentbenaderingen zijn er zoal? 
- En natuurlijk de hamvraag: wat maakt talentmanagement nu echt strategisch?


Boudewijn Overduin is mede-oprichter en voormalig CEO van Vergouwen Overduin. Hij heeft een uitgesproken mening over HRD en een expliciete visie op de rol van training en opleiding in het verbeteren van bedrijfsresultaten. Recent publiceerde hij het boek 'Strategisch Talent Management: over talent, talentontwikkeling en het strategisch inzetten van talent'. 

De on demand van dit webinar kan je bekijken via deze link.